چک لیست برندینگ

گام اول
گام دوم
گام سوم

گام اول- چک لیست برندسازی مجدد (ریبرندینگ)

اگر می خواهید برندسازی مجدد داشته باشید و برند سازمان را نوسازی کنید، از چک لیست زیر استفاده کنید. در هرمرحله می توانید با گرفتن کلید Ctrl صفحه کلید، چند گزینه را انتخاب نمایید.

تحقیقات برند:

طراحی گرافیک:

وب سایت:

بازاریابی:

گام دوم - چک لیست هویت برند

در ذهن افراد درباره شما، شرکت، کالا یا خدماتتان، مجموعه ای از باورها و برداشت ها شکل گرفته است. این برداشت ها و اعتقادات شکل دهنده برند شما هستند. ممکن است تصویری که از برند در ذهن مشتریان وجود دارد یا تصویری که شما تمایل دارید، تفاوت داشته باشد. قبل از اقدام به طراحی در پروسه برند خود، به این سوالات پاسخ دهید.

آنالیز مشتری

آنالیز رقیب:

آنالیز برند:

آنالیز ارتباطات برند:

گام سوم- چک لیست برندینگ

اجزای برندی که قبلاً برای کسب و کار خود ایجاد کرده اید، چک کنید. ابزارهایی که سایر رقبای شما برای بهبود برندینگ سازمانشان استفاده می کنند را ببینید.

ضروریات کسب و کار:

آنلاین

رسانه های اجتماعی:

بازاریابی:

ملزومات برگزاری رویداد: