تعرفه دستگیره های اتوبوس های شهری شهرکرد

برای بازشدن لیست روی کادر زیر کلیک کنید.
ردیفمسیر اتوبوستعداد دستگیره
1فرخشهر7 دستگاه
2فرهنگیان4 دستگاه
3میرآباد غربی_بلوار طالقانی5 دستگاه
4شهرکیان5 دستگاه
5شهرک منظریه_پارک سوار3دستگاه
6شهرک منظریه_چهارراه دامپزشکی3 دستگاه
7فردوسی شمالی6 دستگاه
8سرچشمه ها4 دستگاه
9ترمینال سامان (دانشگاه شهرکرد)6 دستگاه
10دانشگاه آزاد اسلامی7 دستگاه
11حافظ شمالی7 دستگاه
12چالشتر7 دستگاه
13ابوذر5 دستگاه
14گودال چشمه5 دستگاه
15میدان معلم8 دستگاه
دانلود لیست قیمت

جدیدترین نمونه تبلیغات دستگیره های اتوبوس شهری شهرکرد