تعرفه دستگیره های اتوبوس

ردیفمسیر اتوبوستعداد دستگیره تعرفه ماهانه (ریال)
1فرخشهر7 دستگاه3,000,000
2فرهنگیان4 دستگاه3,000,000
3میرآباد غربی_بلوار طالقانی5 دستگاه3,000,000
4شهرکیان5 دستگاه3,000,000
5شهرک منظریه_پارک سوار3دستگاه3,000,000
6شهرک منظریه_چهارراه دامپزشکی3 دستگاه3,000,000
7فردوسی شمالی6 دستگاه3,000,000
8سرچشمه ها4 دستگاه3,000,000
9ترمینال سامان (دانشگاه شهرکرد)6 دستگاه3,000,000
10دانشگاه آزاد اسلامی7 دستگاه3,000,000
11حافظ شمالی7 دستگاه3,000,000
12چالشتر7 دستگاه3,000,000
13ابوذر5 دستگاه3,000,000
14گودال چشمه5 دستگاه3,000,000
15میدان معلم8 دستگاه3,000,000
  • هر دستگيره تبليغاتی برابر است با یک بيلبورد كوچک.
  • استفاده از فضای تبلیغاتی دستگیره ها کمترین هزینه را در مقایسه با دیگر رسانه ها و بیشترین بازدهی را دارا می باشد.
  • مدت زمان رویارویی مخاطب با تبلیغات دستگیره ها، از 5 الی 55 دقيقه می باشد.
  • امکان تبلیغ چند محصول از یک برند در یک اتوبوس امکان پذیر است.
  • هزینه های مربوط به چاپ، مونتاژ و نصب بر اساس نرخ هر دستگیره، محاسبه و از مشتری جداگانه دریافت خواهد شد.
  • مبلغ تعرفه ها در دستگیره های تخت بابت نصب آگهی در دو طرف آن می باشد.
  • در صورت پرداخت هزینه های چاپ و نصب مجدد توسط مشتری در طول مدت قرارداد، تجدید طرح های اکران شده امکان پذیر می باشد.
  • سفارش دستگیره های حجم دار با 00 % افزایش قیمت قابل اجرا می باشد.
  • سفارش دستگیره ها بر مبنای هر اتوبوس محاسبه می گردد.
  • مدت اعتبار تعرفه فوق تا پایان اسفند 1398 می باشد.