تبلیغات تلویزیونی

با ماه سن کیفیت برتر در تبلیغات تلویزیونی را تجربه کنید.

تلویزیون بیشترین خلاقیت را در اختیار سازنده تبلیغ قرار می دهد، تا پیام خود را بخوبی منتقل کند. با دوربین فیلمبرداری می توانید بیننده را به هر جایی برده و تصاویر دلخواه را نمایش دهید.رمثلا می توانید بیننده را به داخل کارخانه خود برده و کیفیت تولید را به او نشان دهید. تبلیغات در تلویزیون بلافاصله به محصول یا خدمات اعتبار خاصی می بخشد. محصولی که در تلویزیون تبلیغ می شود از محصولات رقبا متمایز می شود و در ذهن مشتری از جایگاه بهتری برخوردار می شود.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی

نرخ تعرفه تیر 99 پیام های بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری

ردیف

ثانیه

نوع آگهی

نرخ هر بار پخش به ریال

1

1 ثانیه

تلویزیونی

78000

2

1 ثانیه

رادیویی

54000

3

15 ثانیه (1 بار پخش)

زیرنویس

1920000

4

6 ثانیه (1 بار پخش)

نشان آگهی

1550000

5

10 ثانیه (1 بار پخش)

دعوت به تماشا

1200000