ویژگی های تبلیغات بدنه اتوبوس

تعرفه تبلیغات بدنه اتوبوس شهری شهرکرد

برای بازشدن لیست روی کادر زیر کلیک کنید.

بدنه اتوبوس

ردیفشرح تبلیغاتمدت اجارهنوع اتوبوستعرفه (ریال)وضعیت اکران
1بدنه دستگاه اتوبوس (سوپرباس)1 سال(سوپرباس)100,000,000بدنه کامل
2بدنه دستگاه اتوبوس (سوپرباس)6 ماه(سوپرباس)70,000,000بدنه کامل
3بدنه دستگاه اتوبوس (سوپرباس)3 ماه(سوپرباس)50,000,000بدنه کامل
4قسمت عقب اتوبوس1 سال50,000,000__
5قسمت عقب اتوبوس6 ماه30,000,000__
6قسمت عقب اتوبوس3 ماه18,000,000__
7قسمت عقب اتوبوس1 ماه10,000,000__
8شیشه عقب اتوبوس1 سال40,000,000__
9شیشه عقب اتوبوس6 ماه35,000,000__
10شیشه عقب اتوبوس1 ماه6,000,000__
11یک عدد پوستر1 ماهسایز بزرگ750,000بیش از 10 روز 10 % تخفیف
12یک عدد پوستر1 ماهسایز A4600,000بیش از 10 روز 10 % تخفیف
13یک عدد پوستر1 ماهسایز A5300,000بیش از 10 روز 10 % تخفیف

نمونه تبلیغات بدنه اتوبوس

روی عکس ها کلیک کنید تا بصورت تمام صفحه نمایش داده شوند.
پرد سرای عروس
کلینیک شبانه روزی یاس
همراه من

مسیر حرکت اتوبوس های شهری شهرکرد

روی عکس ها کلیک کنید تا بصورت تمام صفحه نمایش داده شوند.
نقشه خطوط اتوبوس
شهر کیان
منظریه- پارک سوار دانش
منظریه- چهارراه دامپزشکی
فردوسی شمالی
سرچشمه ها
دانشگاه آزاد اسلامی
ترمینال آزادی- دانشگاه شهرکرد
حافظ شمالی
چالشتر
ابوذر
گودال چشمه
میرآباد غربی
فرهنگیان
فرخشهر