تعرفه بیلبورد مواصلاتی

موقعیت تابلو بیلبورد مواصلاتیابعادتیپ
جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 3)14.20*6افقی
جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 1)12*5افقی
جاده اصفهان/شهرکرد (قبل ازتونل رخ)15*6افقی
جاده پلیس راه/شهرکرد (روبروی CNG)12.20*5افقی
جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 4)9*3افقی
جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 5)10.10*4.50افقی
جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 6)9*4افقی
(6 جاده اصفهان/شهرکرد (کیلومتر12*5افقی
جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 7)11*5افقی
جاده پلیس راه/شهرکرد (جلوی زندان)12*5افقی
جاده پلیس راه/شهرکرد(منابع طبیعی)8*4افقی
جاده پلیس راه/شهرکرد (ورودی شهرکرد)15*6افقی
جاده فارسان/شهرکرد (جنب فرودگاه)10*4افقی
جاده فارسان/شهرکرد (جنب فرودگاه)12*5افقی
جاده شهرکرد/بروجن (ورودی بروجن)8*4افقی
جاده شهرکرد/بروجن (ورودی بروجن)8*4افقی
جاده شهرکرد/بروجن (ورودی بروجن)8*4افقی
جاده سامان /شهرکرد12*5افقی
شهرکرد/فارسان (سه راهی هفشجان)12*5افقی
اصفهان/شهرکرد (روبروی پلیس راه)12*5افقی
بروجن/ لردگان كيلومتر 5 (نرسیده به سه راهی گندمان)12*5افقی
لردگان/ بروجن کیلومتر 11 (روبروی مجتمع نگین)12*5افقی
بابا حیدر (مسیر برگشت به سمت کوهرنگ)12*5افقی
  • کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
  • شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.