تعرفه بیلبورد مواصلاتی

Map loading, please wait ...
موقعیت تابلوابعادتیپتعدادتعرفه (ریال)
1جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 3)14.20*6افقی150,000,000
2جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 1)12*5افقی140,000,000
3جاده اصفهان/شهرکرد (قبل ازتونل رخ)15*6افقی160,000,000
4جاده پلیس راه/شهرکرد (روبروی CNG)12.20*5افقی140,000,000
5جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 4)9*3افقی130,000,000
6جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 5)10.10*4.50افقی130,000,000
7جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 6)9*4افقی130,000,000
8(6 جاده اصفهان/شهرکرد (کیلومتر12*5افقی140,000,000
9جاده پلیس راه/شهرکرد (کیلومتر 7)11*5افقی140,000,000
10جاده پلیس راه/شهرکرد (جلوی زندان)12*5افقی140,000,000
11جاده پلیس راه/شهرکرد(منابع طبیعی)8*4افقی130,000,000
12جاده پلیس راه/شهرکرد (ورودی شهرکرد)15*6افقی160,000,000
13جاده فارسان/شهرکرد (جنب فرودگاه)10*4افقی140,000,000
14جاده فارسان/شهرکرد (جنب فرودگاه)12*5افقی150,000,000
15جاده شهرکرد/بروجن (ورودی بروجن)8*4افقی125,000,000
16جاده شهرکرد/بروجن (ورودی بروجن)8*4افقی125,000,000
17جاده شهرکرد/بروجن (ورودی بروجن)8*4افقی125,000,000
18جاده سامان /شهرکرد12*5افقی140,000,000
19شهرکرد/فارسان (سه راهی هفشجان)12*5افقی140,000,000
20اصفهان/شهرکرد (روبروی پلیس راه)12*5افقی160,000,000
21بروجن/ لردگان كيلومتر 5 (نرسیده به سه راهی گندمان)12*5افقی140,000,000
22لردگان/ بروجن کیلومتر 11 (روبروی مجتمع نگین)12*5افقی140,000,000
23بابا حیدر (مسیر برگشت به سمت کوهرنگ)12*5افقی130,000,000
  • کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
  • شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.