تعرفه بیلبوردهای دانشگاه آزاد

کدموقعیت تابلو بیلبورد دانشگاه آزادابعادتعرفه (تومان)
D1داخل دانشگاه3*51,200,000
D2داخل دانشگاه3*51,200,000
D3خروجی دانشگاه3*5700,000
D4خروجی دانشگاه3*5700,000
D5میدان دفاع مقدس به سمت دانشگاه آزاد اسلامی3*51,000,000
D6میدان دفاع مقدس به سمت دانشگاه آزاد اسلامی3*51,000,000
دانلود لیست قیمت

کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.
این لیست تا 12 ساعت معتبر می باشد.