تعرفه بیلبوردهای دانشگاه آزاد

Map loading, please wait ...
کدموقعیت تابلو بیلبورد دانشگاه آزادابعادتعرفه (ریال)وضعیت اکراناتمام اکران
D1داخل دانشگاه3*510,000,000قابل اکران
D2داخل دانشگاه3*510,000,000قابل اکران
D3خروجی دانشگاه3*55,000,000قابل اکران
D4خروجی دانشگاه3*55,000,000قابل اکران
D5میدان دفاع مقدس به سمت دانشگاه آزاد اسلامی3*57,000,000قابل اکران
D6میدان دفاع مقدس به سمت دانشگاه آزاد اسلامی3*57,000,000قابل اکران

کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.
این لیست تا 12 ساعت معتبر می باشد.