تعرفه بیلبوردهای داخل شهر

Map loading, please wait ...
ردیفموقعیت تابلو بیلبورد داخل شهرابعادتیپتعرفه (ریال)تصویر
1میدان جهاد9.10*550,000,000مشاهده
2میدان امام حسین (طرف اول از طرف شهرکرد)4.75*2.80افقی15,000,000مشاهده
3میدان امام حسین (طرف اول از طرف سامان4.75*2.81افقی15,000,000مشاهده
4چهارراه دروازه فارسان4.80*2.70افقی20,000,000مشاهده
5میدان ابوریحان‬ ‫3.80*2.50افقی15,000,000مشاهده
6خیابان 12 محرم (روبروی مجتمع امام صادق)3*2افقی15,000,000مشاهده
7خیابان 12 محرم (روبروی مجتمع امام صادق)3*2افقی15,000,000مشاهده
8خیابان 12 محرم (روبروی مجتمع امام صادق)3*2افقی15,000,000مشاهده
9چهارراه فردوسی3.55*2.35افقی25,000,000مشاهده
10چهارراه فصیحی (روبروی پوشاک رخساره)3*2افقی15,000,000مشاهده
11چهارراه فصیحی (روبروی پوشاک رخساره)3*2افقی15,000,000مشاهده
12چهارراه شریعتی (دامپزشکی)4*2.50افقی25,000,000مشاهده
13منظریه3*7افقی20,000,000مشاهده
14منظریه3*7عمودی20,000,000مشاهده
15کاشانی (تهلیجان)9*6افقی70,000,000مشاهده
16مجتمع مسکونی شقایق5.90*2.50افقی2,500,000مشاهده
17تقاطع حافظ -پرستار (دیداز پرستار)4*2عمودی15,000,000مشاهده
18تقاطع حافظ – پرستار (دید از ورزش)4*2عمودی15,000,000مشاهده
19کاشانی – کوی پلیس12*4افقی60,000,000مشاهده
20میدان شهدا (سه وجهی)7*3افقی30,000,000مشاهده
21میدان بسیج3.8*2.525,000,000مشاهده
22میدان کوهرنگ6*335,000,000مشاهده
23طالقانی- دیوار فنی حرفه ای6*430,000,000مشاهده
24سه راه خوزستان11.3*6.360,000,000مشاهده
25چهارراه سعدی- حافظ3.8*2.520,000,000مشاهده
26چهارراه سعدی- حافظ3.8*2.520,000,000مشاهده
27میدان دانشگاه6*340,000,000مشاهده

کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.
این لیست تا 12 ساعت معتبر می باشد.