تعرفه بیلبوردهای داخل شهر

ردیفموقعیت تابلو بیلبورد داخل شهرابعادتعرفه (ریال)تصویر
1میدان جهاد9.10*560,000,000مشاهده
2میدان امام حسین (طرف اول از طرف شهرکرد)4.75*2.8025,000,000مشاهده
3میدان امام حسین (طرف اول از طرف سامان4.75*2.8125,000,000مشاهده
4چهارراه دروازه فارسان4.80*2.7030,000,000مشاهده
5میدان ابوریحان‬ ‫3.80*2.5025,000,000مشاهده
6خیابان 12 محرم (روبروی مجتمع امام صادق)3*225,000,000مشاهده
7خیابان 12 محرم (روبروی مجتمع امام صادق)3*225,000,000مشاهده
8خیابان 12 محرم (روبروی مجتمع امام صادق)3*225,000,000مشاهده
9چهارراه فردوسی3.55*2.3535,000,000مشاهده
10چهارراه فصیحی (روبروی پوشاک رخساره)3*235,000,000مشاهده
11چهارراه فصیحی (روبروی پوشاک رخساره)3*235,000,000مشاهده
12چهارراه شریعتی (دامپزشکی)4*2.5035,000,000مشاهده
13منظریه3*730,000,000مشاهده
14منظریه3*730,000,000مشاهده
15کاشانی (تهلیجان)9*680,000,000مشاهده
16مجتمع مسکونی شقایق5.90*2.5035,000,000مشاهده
17تقاطع حافظ -پرستار (دیداز پرستار)4*225,000,000مشاهده
18تقاطع حافظ – پرستار (دید از ورزش)4*225,000,000مشاهده
19کاشانی – کوی پلیس12*470,000,000مشاهده
20میدان شهدا (سه وجهی)7*370,000,000مشاهده
21میدان بسیج3.8*2.535,000,000مشاهده
22میدان کوهرنگ6*335,000,000مشاهده
23طالقانی- دیوار فنی حرفه ای6*440,000,000مشاهده
24سه راه خوزستان11.3*6.370,000,000مشاهده
25چهارراه سعدی- حافظ3.8*2.530,000,000مشاهده
26چهارراه سعدی- حافظ3.8*2.530,000,000مشاهده
27میدان دانشگاه6*350,000,000مشاهده
دانلود لیست قیمت

کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.
این لیست تا 12 ساعت معتبر می باشد.