موقعیت ایستگاه های اتوبوس

تعرفه ایستگاه های اتوبوس

کدموقعیت ایستگاه اتوبوس کد Aابعاد
A1چهارراه فردوسی، جنب مدرسه13 m2
A2چهارراه فردوسی، جنب مدرسه13 m2
A3خیابان شریعتی، کلینیک امام علی13 m2
A4حافظ شمالی، چهارراه دامپزشکی13 m2
A5خیابان ملت، جلوی بازار میلاد13 m2
A6خیابان ملت، فروشگاه جامعه13 m2
A7خیابان ولیعصر جنوبی، بانک تجارت13 m2
A8خیابان ولیعصر جنوبی، بانک تجارت13 m2
A9خیابان سعدی غربی، چهاراه فصیحی13 m2
A10خیابان شریعتی، پشت بیمارستان کاشانی13 m2
A11خیابان شریعتی، جلوتر ازحسینیه اعظم13 m2
A12خیابان شریعتی ، روبروی حسینیه اعظم13 m2
A13سه راه سینما، روبروی بانک کشاورزی13 m2
A14خیابان پرستار، جلوی بیمارستان هاجر13 m2
A15شهرک امیر کبیر،تقاطع مفتح13 m2
میرآباد غربی، خیابان فجر (روبروی فلافلی)15 m2
کدموقعیت ایستگاه اتوبوس کد Bمتراژتیپ
B1چهارراه فردوسی، سی تی سنتر10 m2افقی/ عمودی
B2میدان دانش، ایستگاه آموزش و پرورش10 m2افقی/ عمودی
B3میدان دانش، ایستگاه آموزش و پرورش10 m2افقی/ عمودی
B4فردوسی شمالی، دانشگاه پیام نور10 m2افقی/ عمودی
B5میدان جهاد، جلوی ورزشگاه تختی10 m2افقی/ عمودی
B6چهارراه دامپزشکی، جنب مدرسه10 m2افقی/ عمودی
B7چهارراه دامپزشکی، جنب مدرسه10 m2افقی/ عمودی
B8حافظ شمالی، جلوی شورای شهر10 m2افقی/ عمودی
B9حافظ شمالی، ایستگاه منظریه10 m2افقی/ عمودی
B10نرسیده به میدان انقلاب، شیرینی آپادانا10 m2افقی/ عمودی
B11میدان دانش، ایستگاه تاکسی منظریه10 m2افقی/ عمودی
B12خیابان شریعتی، جنب شهرداری8 m2افقی/ عمودی
B13خیابان ملت،بعد از چهارراه بازار8 m2افقی/ عمودی
B14خیابان سعدی غربی،جلوی کلینیک8 m2افقی/ عمودی
کدموقعیت تابلو ایستگاه اتوبوس کد Cمتراژتیپ
C1دروازه فارسان، جلوی هنرستان فرزانه10 m2افقی/عمودی
C2ترمینال آزادی، ایستگاه اتوبوس10 m2افقی/عمودی
C3ترمینال آزادی، ایستگاه اتوبوس10 m2افقی/عمودی
C4فلکه چهارمحال، ایستگاه دانشگاه آزاد9 m2افقی
C5فلکه چهارمحال، ایستگاه دانشگاه آزاد9 m2افقی
C6حافظ شمالی، بالاتر از چهارراه استانداری10 m2افقی/عمودی
C7حافظ شمالی، جلوی پارک جانبازان10 m2افقی/عمودی
C8خیابان طالقانی، کوی شقایق10 m2افقی/عمودی
C9خیابان طالقانی، پایین تر از مجتمع ادارات10 m2افقی/عمودی
C10سرچشمه ها، شهید استکی)بدون تاج(5 m2عمودی
C11سرچشمه ها، شهید استکی12 m2افقی
C12دانشگاه آزاد، ایستگاه اتوبوس7*1.25افقی
C13منظریه، چهار راه ایرانسل12 m2افقی
C14خیابان سعدی غربی، کلانتری سعدی9 m2افقی
C15انتهای فردوسی شمالی (بدون تاج)4 m2عمودی
C16خیابان ولی عصر جنوبی، روبروی سیتی سنتر9 m2افقی
C17ترمینال سامان10 m2افقی/عمودی
C18ترمینال فرخشهر، کیان8 m2افقی
C19ترمینال فرخشهر، کیان8 m2افقی
C20ترمینال فرخشهر، کیان8 m2افقی
C21میدان معلم، جلوی بانک مهرایران8 m2افقی
C23بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد9 m2افقی
C24میدان مادر، خیابان فجر8 m2افقی
C25دانشگاه ازاد7*1.25افقی
C26حافظ شمالی، مجتمع نسیم15 m2افقی/عمودی
C27حافظ شمالی، خیابان غدیر 110 m2افقی/عمودی
C28حافظ شمالی، روبروی گودال چشمه10 m2افقی/عمودی
C29میرآباد غربی، روبروی کلانتری10 m2افقی/عمودی
C30میرآباد غربی، روبروی کلانتری10 m2افقی/عمودی
C31میر آباد غربی، پشت CNG8 m2افقی
C32میر آباد غربی، پشت CNG10 m2افقی/عمودی
C33میراباد غربی، روبروی بانک ملی10 m2افقی/عمودی
C34خیابان فردوسی شمالی، روبروی بانک ملی8 m2افقی
C35خیابان شریعتی روبروی مصلی10 m2افقی/عمودی
C36دانشگاه ازاد7*1.25افقی
C37دانشگاه ازاد7*1.25افقی
C38دانشگاه ازاد7*1.25افقی
C39دانشگاه ازاد7*1.25افقی
  • کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
  • کلیه ایستگاه های دارای 7 وجه تبلیغاتی شاکل (عمودی نشیمن بصورت پشت و رو و 3 وجه تاج بالای ایستگاه) می باشد.
  • شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.