تعرفه ایستگاه های اتوبوس

Map loading, please wait ...

ایستگاه اتوبوس کد A

کدموقعیت ایستگاه اتوبوس کد Aابعادتعرفه (ریال)وضعیت اکراناتمام اکران
A1چهارراه فردوسی، جنب مدرسه13 m25,000,000کفش کژال99/6/1
A2چهارراه فردوسی، جنب مدرسه13 m25,000,000مبل نشیمن99/4/1
A3خیابان شریعتی، کلینیک امام علی13 m25,000,000مبل نشیمن99/4/1
A4حافظ شمالی، چهارراه دامپزشکی13 m25,000,000شهر زبان99/5/1
A5خیابان ملت، جلوی بازار میلاد13 m26,000,000کفش کژال99/6/1
A6خیابان ملت، فروشگاه جامعه13 m26,000,000قابل اکران
A7خیابان ولیعصر جنوبی، بانک تجارت13 m26,000,000مبل نشیمن99/5/1
A8خیابان ولیعصر جنوبی، بانک تجارت13 m26,000,000قابل اکران
A9خیابان سعدی غربی، چهاراه فصیحی13 m26,000,000مبل نشیمن99/4/1
A10خیابان شریعتی، پشت بیمارستان کاشانی13 m25,000,000قابل اکران
A11خیابان شریعتی، جلوتر ازحسینیه اعظم13 m25,000,000مبل نشیمن99/4/1
A12خیابان شریعتی ، روبروی حسینیه اعظم13 m25,000,000ماساژ ایرانیان99/3/1
A13سه راه سینما، روبروی بانک کشاورزی13 m25,000,000کفش کژال99/6/1
A14خیابان پرستار، جلوی بیمارستان هاجر13 m25,000,000قابل اکران
A15شهرک امیر کبیر،تقاطع مفتح13 m25,000,000قابل اکران
میرآباد غربی، خیابان فجر (روبروی فلافلی)15 m25,000,000مبل نشیمن1

ایستگاه اتوبوس کد B

کدموقعیت ایستگاه اتوبوس کد Bمتراژتیپتعرفه (ریال)وضعیت اکراناتمام اکران
B1چهارراه فردوسی، سی تی سنتر10 m2افقی/ عمودی5,000,000مبل نشیمن99/4/1
B2میدان دانش، ایستگاه آموزش و پرورش10 m2افقی/ عمودی5,000,000مبل نشیمن99/4/1
B3میدان دانش، ایستگاه آموزش و پرورش10 m2افقی/ عمودی5,000,000قابل اکران
B4فردوسی شمالی، دانشگاه پیام نور10 m2افقی/ عمودی5,000,000ماساژ ایرانان99/5/1
B5میدان جهاد، جلوی ورزشگاه تختی10 m2افقی/ عمودی6,000,000درمانگاه یاس99/8/1
B6چهارراه دامپزشکی، جنب مدرسه10 m2افقی/ عمودی6,000,000مبل نشیمن99/4/1
B7چهارراه دامپزشکی، جنب مدرسه10 m2افقی/ عمودی6,000,000قابل اکران
B8حافظ شمالی، جلوی شورای شهر10 m2افقی/ عمودی6,000,000مبل نشیمن99/4/1
B9حافظ شمالی، ایستگاه منظریه10 m2افقی/ عمودی6,000,000قابل اکران
B10نرسیده به میدان انقلاب، شیرینی آپادانا10 m2افقی/ عمودی5,000,000مهدکودک ایده99/5/1
B11میدان دانش، ایستگاه تاکسی منظریه10 m2افقی/ عمودی5,000,000قابل اکران
B12خیابان شریعتی، جنب شهرداری8 m2افقی/ عمودی5,000,000قابل اکران
B13خیابان ملت،بعد از چهارراه بازار8 m2افقی/ عمودی5,000,000قابل اکران
B14خیابان سعدی غربی،جلوی کلینیک8 m2افقی/ عمودی5,000,000رزرو همکار99/4/1

ایستگاه اتوبوس کد C

کدموقعیت تابلو ایستگاه اتوبوس کد Cمتراژتیپتعرفه (ریال)وضعیت اکراناتمام اکران
C1دروازه فارسان، جلوی هنرستان فرزانه10 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C2ترمینال آزادی، ایستگاه اتوبوس10 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C3ترمینال آزادی، ایستگاه اتوبوس10 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C4فلکه چهارمحال، ایستگاه دانشگاه آزاد9 m2افقی3,000,000ماساژ ایرانیان99/5/1
C5فلکه چهارمحال، ایستگاه دانشگاه آزاد9 m2افقی3,000,000قابل اکران
C6حافظ شمالی، بالاتر از چهارراه استانداری10 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C7حافظ شمالی، جلوی پارک جانبازان10 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C8خیابان طالقانی، کوی شقایق10 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C9خیابان طالقانی، پایین تر از مجتمع ادارات10 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C10سرچشمه ها، شهید استکی)بدون تاج(5 m2عمودی3,000,000رزرو همکار99/4/1
C11سرچشمه ها، شهید استکی12 m2افقی4,000,000رزرو همکار99/4/1
C12دانشگاه آزاد، ایستگاه اتوبوس7*1.25افقی5,000,000مبل نشیمن99/4/1
C13منظریه، چهار راه ایرانسل12 m2افقی4,500,000شهر زبان99/5/1
C14خیابان سعدی غربی، کلانتری سعدی9 m2افقی4,000,000قابل اکران
C15انتهای فردوسی شمالی (بدون تاج)4 m2عمودی3,000,000قابل اکران
C16خیابان ولی عصر جنوبی، روبروی سیتی سنتر9 m2افقی4,000,000قابل اکران
C17ترمینال سامان10 m2افقی/عمودی4,500,000رزرو همکار99/4/1
C18ترمینال فرخشهر، کیان8 m2افقی3,000,000قابل اکران
C19ترمینال فرخشهر، کیان8 m2افقی3,000,000قابل اکران
C20ترمینال فرخشهر، کیان8 m2افقی3,000,000قابل اکران
C21میدان معلم، جلوی بانک مهرایران8 m2افقی3,000,000قابل اکران
C23بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد9 m2افقی4,500,000قابل اکران
C24میدان مادر، خیابان فجر8 m2افقی3,000,000شهر زبان
C25دانشگاه ازاد7*1.25افقی5,000,000قابل اکران
C26حافظ شمالی، مجتمع نسیم15 m2افقی/عمودی6,000,000شهر زبان99/5/1
C27حافظ شمالی، خیابان غدیر 110 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C28حافظ شمالی، روبروی گودال چشمه10 m2افقی/عمودی4,500,000شهر زبان
C29میرآباد غربی، روبروی کلانتری10 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C30میرآباد غربی، روبروی کلانتری10 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C31میر آباد غربی، پشت CNG8 m2افقی4,500,000شهر زبان99/5/1
C32میر آباد غربی، پشت CNG10 m2افقی/عمودی4,500,000شهر زبان99/5/1
C33میراباد غربی، روبروی بانک ملی10 m2افقی/عمودی4,500,000شهر زبان99/5/1
C34خیابان فردوسی شمالی، روبروی بانک ملی8 m2افقی3,000,000شهر زبان99/5/1
C35خیابان شریعتی روبروی مصلی10 m2افقی/عمودی4,500,000قابل اکران
C36دانشگاه ازاد7*1.25افقی5,000,000قابل اکران
C37دانشگاه ازاد7*1.25افقی5,000,000قابل اکران
C38دانشگاه ازاد7*1.25افقی5,000,000قابل اکران
C39دانشگاه ازاد7*1.25افقی5,000,000قابل اکران
  • کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
  • کلیه ایستگاه های دارای 7 وجه تبلیغاتی شاکل (عمودی نشیمن بصورت پشت و رو و 3 وجه تاج بالای ایستگاه) می باشد.
  • شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.