تعرفه استرابورد داخل شهر

Map loading, please wait ...

استرابورد داخل شهر

ردیفموقعیت استرابورد داخل شهرابعادتیپتعرفه (ریال)وضعیت اکراناتمام اکران
1چهارراه بوعلی5*3افقی15,000,000رزرو همکار99/3/1
2میدان معلم (خروجی)3*3.86عمودی14,000,000قابل اکران
3تهلیجان (جلوتر از پل هوایی)3*3.86عمودی20,000,000قابل اکران
4تهلیجان (نرسیده به پل هوایی)2.80*3.86عمودی20,000,000قابل اکران
5کنار پارکینگ نیروی انتظامی5*3افقی18,000,000کارواش پروشاین99/3/1
6آموزش و پرورش5*3افقی20,000,000قابل اکران
7آموزش پرورش2.80*4عمودی13,000,000همکار99/3/1
8میدان قدس3*4.20عمودی14,000,000آرایشگاه جاذبه99/2/15
9میدان بسیج3*4عمودی15,000,000قابل اکران
10میدان شهید حسین فهمیده5*3افقی15,000,000رزرو همکار99/3/1
11چهارراه استانداری2.8*4عمودی20,000,000قابل اکران
12ابتدای گودال چشمه- روبروی چراغ قرمز3*4عمودی13,000,000قابل اکران
13میدان آیت اله دهکردی2.8*4عمودی24,000,000بستنی چیمنی99/3/1
14کاشانی جدید-ورودی5*3.2افقی29,000,000قابل اکران
15کاشانی جدید-خروجی5*3.2افقی29,000,000قابل اکران
16میرآباد روبروی بانک ملی3*4.2عمودی18,000,000قابل اکران
17چهارراه دامپزشکی3*4.2عمودی23,000,000قابل اکران
18سطح شهر2.8*3.8عمودی
19سطح شهر2.8*3.8عمودی
  • کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
  • شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.