تعرفه استرابورد داخل شهر

ردیفموقعیت استرابورد داخل شهرابعادتیپتعرفه (تومان)وضعیت اکراناتمام اکران
1چهارراه بوعلی5*3افقی1,500,000دفتر خدمات قضایی99/11/1
2میدان معلم (خروجی)3*3.86عمودی1,400,000قابل اکران
3تهلیجان (جلوتر از پل هوایی)3*3.86عمودی2,000,000قابل اکران
4تهلیجان (نرسیده به پل هوایی)2.80*3.86عمودی2,000,000فسف فود نیک شان99/10/10
5کنار پارکینگ نیروی انتظامی5*3افقی1,800,000قابل اکران
6آموزش و پرورش5*3افقی2,000,000قابل اکران
7آموزش پرورش2.80*4عمودی1,400,000قابل اکران
8میدان قدس3*4.20عمودی1,400,000آرایشگاه جاذبه99/2/15
9میدان بسیج3*4عمودی1,500,000همراه اول99/12/29
10میدان شهید حسین فهمیده5*3افقی1,500,000قابل اکران
11چهارراه استانداری2.8*4عمودی2,000,000خانه تاسیسات99/10/5
12ابتدای گودال چشمه- روبروی چراغ قرمز3*4عمودی1,400,000قابل اکران
13میدان آیت اله دهکردی2.8*4عمودی2,200,000عطاویچ1400/1/5
14کاشانی جدید-ورودی5*3.2افقی2,600,000قابل اکران
15کاشانی جدید-خروجی5*3.2افقی2,600,000قابل اکران
16میرآباد روبروی بانک ملی3*4.2عمودی1,800,000عطاویچ1400/1/5
17چهارراه دامپزشکی3*4.2عمودی2,000,000عطاویچ1400/1/5
18میدان جهاد روبروی فروشگاه رفاه4*3عمودی2,000,000همراه اول99/12/29
19خیابان حافظ (پیچ نسیم)5*3.2افقی2,000,000کافه آدرس1400/5/15
دانلود لیست قیمت
  • کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
  • شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.